نومه فعالیت خود را از ابتدای سال 1394 و با راه اندازی نخستین فروشگاه اینترنتی محلی کشور با طراحی جناب آقای مهدی نوری و پشتیبانی جناب آقای حمید سیفی آغاز نمود و هم اکنون در حال توسعه و گسترش فعالیت خود در زمینه های مختلف خدمات رسانی و اراپه محصول می باشد.